Uchwała Nr XXXIII/229/12 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

Uchwała Nr XXXIII/229/12.PDF