Podatki i opłaty lokalne na rok 2014

Uchwała Nr L/344/13 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.PDF

Uchwała Nr L/345/13 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.PDF

Uchwała Nr L/346/13 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2014.PDF

Uchwała Nr L/347/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2014.PDF