Komisja Budżetu i Finansów

Protokół nr 1/14 z 17.12.2014.pdf
Protokół nr 2/14 z 29.12.2014.pdf
Protokół nr 3/15 z 7.01.2015.pdf
Protokół nr 4/15 z 9.01.2015.pdf
Protokół nr 5/15 z 12.01.2015.pdf
Protokół nr 6/15 z 26.01.2015.pdf
Protokół nr 7/15 z 23.02.2015.pdf
Protokół nr 8/15 z 23.03.2015.pdf
Protokół nr 9/15 z 27.04.2015.pdf
Protokół nr 10/15 z 11.05.2015.pdf
Protokół nr 11/15 z 25.05.2015.pdf
Protokół nr 12/15 z 22.06.2015.pdf
Protokół nr 13/15 z 6.08.2015.pdf
Protokół nr 14/15 z 25.08.2015.pdf
Protokół nr 15/15 z 21.09.2015.pdf
Protokół nr 16/15 z 26.10.2015.pdf
Protokół nr 17/15 z 4.11.2015.pdf
Protokół nr 18/15 z 23.11.2015.pdf
Protokół nr 19/15 z 26.11.2015.pdf
Protokół nr 20/15 z 1.12.2015.pdf
Protokół nr 21/15 z 7.12.2015.pdf
Protokół nr 22/15 z 17.12.2015.pdf
Protokół nr 23/15 z 28.12.2015.pdf
Protokół nr 24/16 z 25.01.2016.pdf
Protokół nr 25/16 z 22.02.2016.pdf
Protokół nr 26/16 z 23.03.2016.pdf
Protokół nr 27/16 z 25.04.2016.pdf
Protokół nr 28/16 z 9.05.2016.pdf
Protokół nr 29/16 z 23.05.2016.pdf
Protokół nr 30/16 z 27.06.2016.pdf
Protokół nr 31/16 z 29.06.2016.pdf
Protokół nr 32/16 z 28.07.2016.pdf
Protokół nr 33/16 z 26.09.2016.pdf
Protokół nr 34/16 z 24.10.2016.pdf
Protokół nr 35/16 z 9.11.2016.pdf
Protokół nr 36/16 z 28.11.2016.pdf
Protokół nr 37/16 z 5.12.2016.pdf
Protokół nr 38/16 z 8.12.2016.pdf
Protokół nr 39/16 z 20.12.2016.pdf
Protokół nr 40/16 z 28.12.2016.pdf
Protokół nr 41/16 z 29.12.2016.pdf
Protokół nr 42/17 z 23.01.2017.pdf
Protokół nr 43/17 z 21.02.2017.pdf
Protokół nr 44/17 z 2.03.2017.pdf
Protokół nr 45/17 z 27.03.2017.pdf
Protokół nr 46/17 z 24.04.2017.pdf
Protokół nr 47/17 z 11.05.2017.pdf
Protokół nr 48/17 z 29.05.2017.pdf
Protokół nr 49/17 z 6.06.2017.pdf
Protokół nr 50/17 z 26.06.2017.pdf
Protokół nr 51/17 z 29.06.2017.pdf
Protokół nr 52/17 z 25.09.2017.pdf
Protokół nr 53/17 z 5.10.2017.pdf
Protokół nr 54/17 z 23.10.2017.pdf
Protokół nr 55/17 z 8.11.2017.pdf
Protokół nr 56/17 z 27.11.2017.pdf
Protokół nr 57/17 z 7.12.2017.pdf
Protokół nr 58/17 z 11.12.2017.pdf
Protokół nr 59/17 z 28.12.2017.pdf
Protokół nr 60/18 z 22.01.2018.pdf
Protokól nr 61/18 z 26.02.2018.pdf
Protokół nr 62/18 z 26.03.2018.pdf
Protokół nr 63/18 z 28.03.2018.pdf
Protokół nr 64/18 z 4.04.2018.pdf
Protokół nr 65/18 z 10.04.2018.pdf
Protokół nr 66/18 z 23.04.2018.pdf
Protokół nr 67/18 z 10.05.2018.pdf
Protokół nr 68/18 z 28.05.2018.pdf
Protokół nr 69/18 z 25.06.2018.pdf
Protokół nr 70/18 z 24.09.2018.pdf
Protokół nr 71/18 z 15.10.2018.pdf