Regulaminy i zarządzenia

Deklaracja dostępności z dnia 22 września 2020 r.
- pobierz deklaracje 

Zarządzenie Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie aktualnego sposobu funkcjonowania i prowadzenia działalności merytorycznej Mosińskiego Ośrodka Kultury
Zarządzenie wydane na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 22 maja 2020 roku oraz na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Dyrektora MOK nr 11/2020 - COVID-19
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 11/2020 - Regulamin zajęć - COVID-19
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 11/2020 - Oświadczenie uczestnika zajęć, klauzula informacyjna RODO - COVID-19
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 11/2020 - Regulamin imprez - COVID-19
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 11/2020 - Oświadczenie uczestnika imprezy, klauzula informacyjna RODO - COVID-19Zarządzenie Nr 24/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 2 do Załącznika Nr 1 do Regulaminu wynajmu pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia oraz realizacji usług przez Mosiński Ośrodek Kultury dotyczącego wykazu opłat.
Zarządzenie nr 24 / 2018 

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury
Aneks Nr 3 do załącznika Nr 1 do Regulaminu wynajmu pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia oraz realizacji usług przez Mosiński Ośrodek Kultury. WYKAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ, SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA  ORAZ ZA REALIZACJĘ USŁUG PRZEZ MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY
Załącznik do zarządzenia nr 24 / 2018 

Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka
Zarządzenie nr 13 / 2018
 
Regulamin Organizacyjny MOK wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 13/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka
Regulamin organizacyjny mok   
 
Zakładowy Regulamin Wynagradzania Pracowników MOK wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 12/2012 z dnia 9 października 2012 r., w sprawie zmiany Zakładowego Regulaminu Wynagradzania Mosińskiego Ośrodka Kultury
Zakladowy Regulamin Wynagradzania Pracownikow MOK.pdf

 
Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury w sprawie częściowej zmiany treści Regulaminu korzystania z obiektów, wyposażenia oraz usługi świadczone przez Mosiński Ośrodek Kultury
Zarządzenie nr 19 2011
 
Regulamin korzystania z obiektów, wyposażenia oraz usługi świadczone przez Mosiński Ośrodek Kultury
Załącznik do Zarządzenia nr 19 2011  
 
 
Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia oraz realizacji usług przez Mosiński Ośrodek Kultury
Zarządzenie nr 10/2015
 
 
Umowa wynajmu - wzór
Załącznik nr 2 do Regulaminu wynajmu
 
Protokół przekazania i zwrotu sprzętu
Załącznik nr 3 do Regulaminu wynajmu
 

Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia  10 sierpnia  2017 r.
Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury w sprawie materiałów promocyjnych dotyczących Gminy Mosina sprzedawanych przez Mosiński Ośrodek Kultury na podstawie umowy z Gminą Mosina.
Zarządzenie Nr 12/2017

Regulamin Kontroli Wewnętrznej MOK wprowadzony zarzadzeniem dyrektora nr 23/2006 z 30 października 2006 r.
Instrukcja Procedur Kontroli Wewnętrznej wprowadzona zarządzeniem dyrektora nr 23/2006 z dnia 30 października 2006 r.
Zarządzenie w sprawie organizacji i komunikacji w MOK nr 19/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. - pobierz
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu imprez odpłatnych w MOK nr 14/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. - pobierz

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji, rozliczania i kontroli druków ścisłego zarachowania nr 15/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. - pobierz

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro - pobierz