Nabory ogłoszone w 2018 r.

Oferowane stanowisko
Data ogłoszenia
Termin składania dokumentów
Przebieg naboru
Jednostka/Komórka
Komendant Straży Miejskiej

Urząd Miejski w Mosinie
16.I.2018 r.
1.II.2018 r.

- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Oświadczenie kandydata.pdf

- Wyniki naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. inwestycji drogowych

Urząd Miejski w Mosinie
 17.I.2018 r.
5.II.2018 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Nierozstrzygnięcie naboru.pdf
Główny księgowy

Mosińska Biblioteka Publiczna
 23.I.2018 r.
23.II.2018 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf

- Wyniki naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. transportu i utrzymania mienia komunalnego

Urząd Miejski w Mosinie
 1.II.2018 r.
14.II.2018 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf

- Wyniki naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. inwestycji drogowych

Urząd Miejski w Mosinie
 26.II.2018 r.
12.III.2018 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf

- Wyniki naboru.pdf
Zastępca Kierownika OSiR w Mosinie

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
 9.III.2018 r.
23.III.2018 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Kwestionariusz osobowy.pdf
- Oświadczenie.pdf
- Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne.pdf

- Wyniki naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej

Urząd Miejski w Mosinie
 9.III.2018 r.
23.III.2018 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf

- Wyniki naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej

Urząd Miejski w Mosinie
 14.III.2018 r.
29.III.2018 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf

- Wyniki naboru.pdf
Strażnik Straży Miejskiej

Urząd Miejski w Mosinie
11.IV.2018 r.
27.IV.2018 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf

- Wyniki naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska

Urząd Miejski
w Mosinie
19.IV.2018 r.
8.V.2018 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf

- Wyniki naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze
ds. księgowości budżetowej

Urząd Miejski
w Mosinie
20.IV.2018 r.
10.V.2018 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf

- Wyniki naboru.pdf
Strażnik Straży Miejskiej - nabór nr 2

Urząd Miejski w Mosinie
18.V.2018 r.
5.VI.2018 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf

- Wyniki naboru.pdf
Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej

Mosińska Biblioteka Publiczna
28.V.2018 r.
29.VI.2018 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Kwestionariusz osobowy.pdf
- Oświadczenie nr 1.pdf
- Oświadczenie o stanie zdrowia.pdf
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf
- Oświadczenie nr 2.pdf

- Wyniki naboru.pdf
Dyrektor Galerii Sztuki w Mosinie

Galeria Sztuki w Mosinie
29.V.2018 r.
29.VI.2018 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Kwestionariusz osobowy.pdf
- Oświadczenie nr 1.pdf
- Oświadczenie o stanie zdrowia.pdf
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf
- Oświadczenie nr 2.pdf

- Wyniki naboru.pdf
Sekretarz szkoły

Szkoła Podstawowa w Daszewicach
29.V.2018 r.
25.VI.2018 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf

- Wyniki naboru.pdf
Samodzielny referent

Szkoła Podstawowa w Daszewicach
29.V.2018 r.
25.VI.2018 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf

- Wyniki naboru.pdf
Intendent

Przedszkole w Wiórku
30.V.2018 r.
12.VI.2018 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej

Urząd Miejski w Mosinie
6.VI.2018 r.
19.VI.2018 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf

- Wyniki naboru.pdf
Strażnik Straży Miejskiej (2 etaty)

Urząd Miejski w Mosinie
12.VI.2018 r.
26.VI.2018 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf

- Wyniki naboru.pdf
Intendent

Przedszkole w Wiórku
 17.VII.2018 r.
 9.VIII.2018 r. - Ogłoszenie o naborze.pdf
Pomoc nauczyciela w oddziale specjalnym

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie
1.VIII.2018 r.
17.VIII.2018 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
Stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych (2etaty)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
 3.IX.2018 r.
 14.IX.2018 r. - Ogłoszenie o naborze.pdf
- Kwestionariusz osobowy
- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych
- Wyniki naboru
Główny księgowy (1/2 etatu)

Przedszkole nr 4 w Mosinie
10.IX.2018 r.
27.IX.2018 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Kwestionariusz.pdf
- Oświadczenie.pdf
Główny księgowy (1/2 etatu)

Przedszkole nr 2 w Mosinie
 10.IX.2018 r.
 27.IX.2018 r. - Ogłoszenie o naborze.pdf
- Kwestionariusz.pdf
- Oświadczenie.pdf
Główny księgowy (1/2 etatu)

Przedszkole nr 4 w Mosinie
15.X.2018 r.
26.X.2018 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Kwestionariusz.pdf
- Oświadczenie.pdf
Główny księgowy (1/2 etatu)

Przedszkole nr 2 w Mosinie
 17.X.2018 r.
 26.X.2018 r. - Ogłoszenie o naborze.pdf
- Kwestionariusz.pdf
- Oświadczenie.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska

Urząd Miejski w Mosinie
17.X.2018 r.
5.XI.2018 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf

Wyniki naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. utrzymania dróg

Urząd Miejski w Mosinie
 17.X.2018 r.
 5.XI.2018 r. - Ogłoszenie o naborze.pdf

Wyniki naboru.pdf
Specjalista ds. organizacji imprez

Mosiński Ośrodek Kultury
15.XI.2018 r.
10.XII.2018 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Kwestionariusz.pdf
- Oświadczenie.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. utrzymania dróg

Urząd Miejski w Mosinie
 29.XI.2018 r.
 13.XII.2018 r. Ogłoszenie o naborze.pdf

- Wyniki naboru.pdf
Główny księgowy (1/2 etatu)

Przedszkole nr 4 w Mosinie
3.XII.2018 r.
14.XII.2018 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Kwestionariusz.pdf
- Oświadczenie.pdf

- Wyniki naboru.pdf
Główny księgowy (1/2 etatu)

Przedszkole nr 2 w Mosinie
 4.XII.2018 r.
 14.XII.2018 r. - Ogłoszenie o naborze.pdf
- Kwestionariusz.pdf
- Oświadczenie.pdf

UWAGA: Jeżeli do danego ogłoszenia nie wprowadzono indywidualnych wzorów dokumentów, można korzystać z uniwersalnych formularzy dostępnych >>>TUTAJ<<<

Administratorem danych, przekazanych podczas procedury rekrutacji na stanowiska w Urzędzie Miejskim w Mosinie, jest Gmina Mosina z siedzibą pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się w siedzibie administratora oraz na jego stronie internetowej >>>TUTAJ<<<