Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

Protokół nr 1/14 z 17.12.2014.pdf
Protokół nr 2/15 z 9.01.2015.pdf
Protokół nr 3/15 z 21.01.2015.pdf
Protokół nr 4/15 z 18.02.2015.pdf
Protokół nr 5/15 z 18.03.2015.pdf
Protokół nr 6/15 z 22.04.2015.pdf
Protokół nr 7/15 z 6.05.2015.pdf
Protokół nr 8/15 z 17.06.2015.pdf
Protokół nr 9/15 z 16.09.2015.pdf
Protokół nr 10/15 z 16.10.2015.pdf
Protokół nr 11/15 z 21.10.2015.pdf
Protokół nr 12/15 z 25.11.2015.pdf
Protokół nr 13/15 z 1.12.2015.pdf
Protokół nr 14/15 z 16.12.2015.pdf
Protokół nr 15/16 z 20.01.2016.pdf
Protokół nr 16/16 z 25.01.2016.pdf
Protokół nr 17/16 z 17.02.2016.pdf
Protokół nr 18/16 z 23.03.2016.pdf
Protokół nr 19/16 z 20.04.2016.pdf
Protokół nr 20/16 z 27.04.2016.pdf
Protokół nr 21/16 z 11.05.2016.pdf
Protokół nr 22/16 z 31.05.2016.pdf
Protokół nr 23/16 z 28.06.2016.pdf
Protokół nr 24/16 z 28.07.2016.pdf
Protokół nr 25/16 z 6.09.2016.pdf
Protokół nr 26/16 z 22.09.2016.pdf
Protokół nr 27/16 z 29.09.2016.pdf
Protokół nr 28/16 z 19.10.2016.pdf
Protokół nr 29/16 z 27.10.2016.pdf
Protokół nr 30/16 z 23.11.2016.pdf
Protokół nr 31/16 z 14.12.2016.pdf
Protokół nr 32/16 z 29.12.2016.pdf
Protokół nr 33/17 z 18.01.2017.pdf
Protokół nr 34/17 z 25.01.2017.pdf
Protokół nr 35/17 z 21.02.2017.pdf
Protokół nr 36/17 z 23.02.2017.pdf
Protokół nr 37/17 z 22.03.2017.pdf
Protokół nr 38/17 z 24.03.2017.pdf
Protokół nr 39/17 z 27.03.2017.pdf
Protokół nr 40/17 z 19.04.2017.pdf
Protokół nr 41/17 z 27.04.2017.pdf
Protokół nr 42/17 z 10.05.2017.pdf
Protokół nr 43/17 z 27.06.2017.pdf
Protokół nr 44/17 z 20.09.2017.pdf
Protokół nr 45/17 z 25.09.2017.pdf
Protokół nr 46/17 z 5.10.2017.pdf
Protokół nr 47/17 z 18.10.2017.pdf
Protokół nr 48/17 z 19.10.2017.pdf
Protokół nr 49/17 z 27.11.2017.pdf
Protokół nr 50/17 z 13.12.2017.pdf
Protokół nr 51/18 z 17.01.2018.pdf
Protokół nr 52/18 z 26.02.2018.pdf
Protokół nr 53/18 z 21.03.2018.pdf
Protokół nr 54/18 z 22.03.2018.pdf
Protokół nr 55/18 z 4.04.2018.pdf
Protokół nr 56/18 z 18.04.2018.pdf
Protokół nr 57/18 z 16.05.2018.pdf
Protokół nr 58/18 z 28.05.2018.pdf
Protokół nr 59/18 z 26.06.2018.pdf
Protokół nr 60/18 z 24.09.2018.pdf
Protokół nr 61/18 z 10.10.2018.pdf